Leczenie nerwicy lękowej

Nerwica lękowa jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Osoby nią dotknięte niejednokrotnie rezygnują z dotychczasowych zajęć, bądź aktywności, w celu uniknięcia bodźców, które nasilają, bądź powodują napady lęku. Leczenie nerwicy lękowej zasługuje na szczególną uwagę.

Częstym podłożem tego zaburzenia są traumatyczne przeżycia, bądź niezaspokojone potrzeby w okresie dzieciństwa, które w późniejszym etapie życia objawiają się pod postacią niechcianych, natrętnych myśli. Wzajemne przenikanie się myśli, emocji, objawów somatycznych, osobom dotkniętym przez nerwice lękowe, utrudnia samodzielne rozpoznanie, których z tych bodźców pojawia się jako pierwszy. Podstawowym objawem w tym zaburzeniu jest lęk, który przyjmuje dwojaką postać. Niejednokrotnie objawia się obawą o utratę własnego życia, bądź śmierć bliskich. Zdarza się również, że w przypadku nerwicy lękowej, lęk pojawia się jako nieuzasadniona emocja, którą ciężko połączyć jest z jakimś obiektem, bądź zdarzeniem.

Niejednokrotnie, osoby dotknięte tym schorzeniem, prowadzą bogate życie wewnętrzne. Posiadają rozwiniętą wrażliwość oraz empatie, co ułatwia im określanie aktualnych emocji, opisywanie ich lub nazywanie. Jednak, jak w przypadku wielu zaburzeń, w ich psychice istnieje obszar, poza zasięgiem ich świadomości, do którego nie posiadają możliwości wglądu, co posiada negatywny wpływ na nasilenie się objawów zaburzenia. Zdarza się również, że napady lękowe są tak silne, iż niezbędne jest farmakologiczne leczenie nerwicy. Szacuje się, że na to zaburzenie, cierpi około dwóch procent populacji. Znane są również dwa zaburzenia – nerwica depresyjna oraz depresja nerwicowa, jednak podłoże oraz objawy tych zaburzeń są różne. W pierwszym przypadku nerwicowe, jak w przypadku nerwicy lękowej, związane się z lękiem, natomiast objawy depresyjne wiążą się z nastrojem – afektem.

W związku z tym, że lęk jest jasnym sygnałem emocjonalnym, że osoba przeżywa coś trudnego, a w przypadku nerwicy lękowej, lęk jest nieodzownym elementem życia osób dotkniętych przez to zaburzenie, leczenie nerwicy lękowej, obok leczenia przy pomocy farmakologii, powinno również uwzględniać spotkania z psychoterapeutą, w obecności którego pacjent będzie mieć możliwość, by raz jeszcze spojrzeć na własne emocje i trudne do zniesienia stany. Z racji na wspomniane, bogate życie wewnętrzne, niejednokrotnie pacjencji potrafią dokładnie i w logiczny sposób opisać własne zachowanie.

W trakcie terapii pacjent uczy się sposobów reagowania na lęk oraz radzenia sobie z jego napadami. W leczeniu nerwicy lękowej ważne jest również, aby pacjent nauczył się przerywać błędne koło myśli napędzających negatywne emocje. W innym przypadku trudno będzie mu osłabić intensywność przeżywanego lęku oraz trudniej będzie mu zapanować nad samym sobą. W przypadku silnych objawów, jednym ze wskazań jest stosowanie leków farmakologicznych, które mają za zadanie umożliwić funkcjonowanie w świecie, wykonywanie dotychczasowych aktywności, jak chociażby praca, czy utrzymywanie kontaktów społecznych.

Trzeba pamiętać, że stosowanie leków, nie jest trwałym wyjściem z sytuacji, dlatego w trakcie trwania terapii farmakologicznej, należy pamiętać również o terapii psychologicznej, podczas której pacjencji mają zyskują możliwość swobodnego wypowiadania swoich emocji. Ten element terapii w leczeniu nerwicy lękowej jest ważny. W innym przypadku, gdy pacjent nie posiada możliwości wyrażania swoich emocji, wszystkie, niewyrażone myśli, powoli zamieniają się w lęk, bądź niepewność, a nawet paranoję. Stąd często spotykane u osób z zaburzeniem lękowym odcięcie od realnego świata.