Współwłasność nieruchomości

Szukasz informacji na temat współwłasności nieruchomości? Jesteś współwłaścicielem nieruchomości, a chciałbyś dokonać zniesienia współwłasności? Nie wiesz, kto może się zająć sprawą zniesienia współwłasności? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, to doskonale się składa. Na łamach dzisiejszego artykułu postaramy się napisać wszystko, co wiemy o zniesieniu współwłasności i o wszystkich rzeczach z nią związanych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś ciekawego, czego na pewno nie wiedziałeś, to zapraszam do mojego tekstu.

Współwłasność nieruchomości, a jej zniesienie

Współwłasność nieruchomości, ma miejsce, gdy dana nieruchomość ma kilku właścicieli. Kilku właścicieli oznacza, że musi mieć ona ich co najmniej dwóch. Każdy z właścicieli ma prawa do niej. O tym czy te prawa są równej, zależy od tego na jakich zasadach współwłasności była udzielana. W przypadku wystąpienia pewnych zmian lub komplikacji, można użyć środka jakim jest zniesienie współwłasności. Czym tak naprawdę jest zniesienie współwłasności? Zniesienie współwłasności nieruchomości ma miejsce, gdy postanowimy, dokonać zmian w stosunku do własności posiadanej przez nas i innych współwłaścicieli nieruchomości. Mogą być dwa rodzaje zniesienia współwłasności nieruchomości. Może być to sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości oraz te wykonane przy pomocy notariuszy reprezentujących daną kancelarię.

Jak odbywa się zniesienie współwłasności nieruchomości przez notariusza, a przez sąd?

W przypadku, gdy w grę wchodzi sąd i konieczność rozwiązywania przez niego problemów sprawa wygląda następująco. W momencie, kiedy wiemy, że z ewentualnego porozumienia stron między mną, a pozostałymi nie będzie, sprawa jest kierowana do sądu. Odbywa się to w celu określenia potencjalnego właściciela lub potencjalnych współwłaścicieli. Nieruchomość, o której jest cały czas mowa może zostać podzielona między nich po równo, może zostać przyznana jednemu lub następuje jej sprzedaż. W każdym z tych przypadków wszystkie strony muszą być zadowolone. Jest związane to ze spłatą pieniężną współwłaścicieli, którzy stracili swoją część nieruchomości. Decyzja wydawana przez sąd jest tak podejmowana, aby żadna ze stron nie była stratna, a wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jeżeli współwłaściciele nie mają najmniejszego problemu z dogadaniem się i ustaleniem wytycznych dotyczących zniesienia współwłasności, to ze sprawą tą udają się do kancelarii notarialnej. Tam przejmuje ich wyznaczony do tego notariusz. Notariusz, który od początku do końca będzie przewodził tej sprawie. W kancelarii notarialnej następuje sporządzenie aktu notarialnego oraz przepisanie księgi wieczystej zgodnie z wytycznymi podanymi przez wszystkich współwłaścicieli.

Czynności prowadzone przez notariuszy

Notariusze poza wcześniej wymienionymi zniesieniem współwłasności odpowiedzialni są za wiele innych bardzo istotnych spraw. Do zadań notariuszy należy sporządzanie różnych dokumentów, aktów, umów oraz pism. Wszystko to odbywać się musi zgodnie z góry narzuconymi wytycznymi oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Bardzo istotnym działem w kancelarii notarialnej poza pracami związanymi ze zniesieniem współwłasności nieruchomości jest dział spadku. Dział spadku wiąże ze sobą dwie czynności, takie jak; sporządzanie testamentów notarialnych oraz sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia. Zarówno dział spadku jak, czynności związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, są bardzo często spotykanymi sprawami w kancelarii notarialnej. Mam nadzieję, że artykuł okazał się pomocny.