Jak Polska powinna ochronić się przeciw powodziami?

Problem jest poważny. Polska znajduje się w dorzeczu dwóch dużych rzek, jakimi są Wisłą oraz Odra. Przypadki z przeszłości pokazały, że ochrona przeciwpowodziowa jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa Polaków. Nie wolno nam tego problemu lekceważyć. Pamiętamy „powódź stulecia” i jakie katastrofalne skutki dla nas miała. Dlaczego ochrona przeciwpowodziowa jest bardzo ważna? Powodzie powodują spore straty…

Kontynuuj czytanie