Pomoc kancelarii prawnej w Gliwicach?

Znak towarowy, patent czy wzór przemysłowy – wszędzie otaczają nas efekty pracy naukowej, artystycznej czy wynalazki które ułatwiają nam pracę i codzienne życie. Tego typu prace podlegają ochronie prawnej wynagradzającej autorowi trud i wysiłek włożone w projekt. Jak zatem ochronić własność intelektualną i gdzie szukać pomocy?

Niewątpliwie w takich sprawach pomocna okazuje się doświadczona kancelaria prawna gliwice dzięki której poradzimy sobie z takimi działaniami. Prawa własności intelektualnej cechuje niematerialny charakter własności i ich ochrona terytorialna. Częste przypadki kradzieży takich dóbr wymogły w ramach obsługi prawnej na kancelariach prawnych taka również specjalizację. Zakres ochrony zależy od każdej ze spraw. Jako pierwszy krok należy podejmować działania związane z opatentowaniem, przyznaniem praw ochronnych lub innych w Urzędzie Patentowym. Jeśli owe prawa zostaną złamanie kancelaria prawna w imieniu twórcy występuje na drogę postępowania sądowego.

Ochronie podlega również znak towarowy czyli znak graficzny, słowny, kolor, sygnał dźwiękowy a także hologram. Taki znak również wymaga opatentowania lub podpisania, np. z pracownikiem umowy o przeniesieniu praw autorskich.

Patent chroni wynalazki głównie natury technicznej, można udzielić na niego licencji lub go sprzedać. Tu również wiedza prawnika okazuje się niezbędna.

A co ze wzorem przemysłowym? Zwykle wiąże się on z opakowaniem produktu, butelki czy etykiety, meble, tekstylia, sprzęt sportowy itd. Ochrona wymaga także rejestracji, choć w zwykle odmiennym charakterze (zależnie od procedury krajowej czy międzynarodowej bądź wspólnotowej).