Jak Polska powinna ochronić się przeciw powodziami?

Problem jest poważny. Polska znajduje się w dorzeczu dwóch dużych rzek, jakimi są Wisłą oraz Odra. Przypadki z przeszłości pokazały, że ochrona przeciwpowodziowa jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa Polaków. Nie wolno nam tego problemu lekceważyć. Pamiętamy „powódź stulecia” i jakie katastrofalne skutki dla nas miała.

Dlaczego ochrona przeciwpowodziowa jest bardzo ważna?

Powodzie powodują spore straty materialne oraz finansowe dla miast, gmin oraz gospodarstw domowych. Nie wolno o tym zapominać, dlatego skuteczna ochrona przeciwpowodziowa jest wymagana oraz powinna być koniecznością w każdym mieście nadrzecznym. Ponadto trzeba pamiętać, że powodzie mają destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Trzeba mieć na uwadze wszelkie działania zapobiegające powodziom. Ochrona przeciw powodziom powiązana jest ściśle z ochroną walorów przyrodniczych rzek oraz dolin. Ochrona zasobów wodnych jest bardzo ważna. Podobnie jest z zaspokojeniem potrzeb wodnych oraz ochrony przed powodziami. Skuteczne zapobieganie powodziom jest istotą sprawy. Wielu ekspertów alarmuje, że w Polsce jest nie wystarczająca ochrona przeciw wylewom rzek. To może spowodować spore straty, o czym wspomniano wcześniej. Ważne jest też bezpieczeństwo ekologiczne, które powinno iść w parze z przeciwdziałaniem powodziom.

Powodzie w Polsce. Definicja problemu

Zagrożone wszelkimi powodziami można traktować jako problem społeczno-gospodarczy. Ograniczenie tego typu kataklizmów powinno być rozumiane jako jeden z trzech kluczowych celów gospodarki wodnej w obecnych czasach. Nie wolno obok tego problemu przejść obojętnie. Powodzie są bardzo groźne nie tylko dla gmin i miast, ale także dla zwykłych mieszkańców miejscowości zagrożonych powodziami. W ostatnim czasie Bank Światowy nagłośnił temat działania przeciwpowodziowego oraz wydał odpowiednie instrukcje. Są jeszcze dwa pozostałe aspekty związane z przeciwdziałaniem powodziom. Są nimi: ochrona zasobów wodnych oraz odpowiednie zaspokojenie uzasadnionych, gospodarczych oraz społecznych potrzeb wodnych. Obecna polityka wodna polega na właściwej integracji wszystkich tych trzech kwestii. Żadnej z nich nie wolno lekceważyć, gdyż skutki mogą być katastrofalne. Ochrona przeciwpowodziowa w gminy powinna polegać na dyskusjach radnych oraz obraniu wspólnej polityki zapobiegania właśnie powodziom. Konieczna jest współpraca gmin i miast na każdym szczeblu. Istnieje Ramowa Dyrektywa Wodna, która wymaga odpowiedniego uzasadnienia z punktu widzenia ekonomicznego rozmaitych rozwiązań, które korzystnie wpłyną na ochronę przeciwpowodziową w Polsce. Ważne jest stosowanie skutecznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Bez tego nie ma większych szans na bezpieczeństwo mieszkańców miast zagrożonych powodzią podczas obfitych ulew deszczu. Trzeba szukać rozmaitych rozwiązań kompleksowych, które będą skuteczne w przyszłości. Spójna polityka związania z działaniem przeciwpowodziowym jest ważnym problemem, który trzeba przedyskutować na płaszczyźnie politycznej oraz znaleźć skuteczne rozwiązania w ujęciu całościowym. Podejście powinno być odpowiedzialne oraz powinny płynąć z niego konstruktywne wnioski.