Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

Badania mikrobiologiczne wszystkich produktów kosmetycznych opierają się na Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W Rozporządzeniu zawierają się wszelkie wymagania dla poszczególnych grup kosmetyków wraz z ogólnym opisem badań laboratoryjnych. Sama konieczność przeprowadzania badań mikrobiologicznych wynika przede wszystkim z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/1223/WE. Rozporządzenie to od 11 lipca 2013 obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a dodatkowo jeszcze produkcja wszystkich produktów kosmetycznych musi być w zgodzie z wymogami GMP oraz według norm ISO, które uściślają kwestie produkcji, kontroli, przechowywania i transportu produktów kosmetycznych.  Badania związane z mikrobami wykonywane są przez akredytowane laboratorium warszawa.

Rodzaje badań mikrobiologicznych

W rzeczywistości nie istnieje jedno badanie mikrobiologiczne, ponieważ składa się na ten dział cały szereg badań specjalistycznych. Mają one wykluczyć obecność niepożądanych bakterii oraz elementów mikrobiologicznych w gotowej recepturze, jak i potwierdzić odpowiedni balans w ilości poszczególnych substancji. Do podstawowych badań mikrobiologicznych produktów kosmetycznych  zalicza się: określenie ogólnej ilości bakterii tlenowych mezofilnych, oznaczenie ilości drożdży i pleśni, testy wykrywające obecność pałeczek Pseudomonas aeruginosa, gronkowców złocistych Staphylococcus aureus oraz grzybów drożdżoidalnych Candida albicans. Od 2014 roku wszystkich producentów kosmetycznych obowiązuje konieczność przeprowadzania testów chemicznych na obecność pałeczek Escherichia coli.

Po co badania mikrobiologiczne?

Głównym celem badań mikrobiologicznych jest wykrycie w próbkach kosmetyków drobnoustrojów, które uznawane są za groźne dla zdrowia i życia człowieka, przed wypuszczeniem produktu do sprzedaży. Chodzi o to, by na rynek nie trafiły produkty kosmetyczne, które mogą wykazywać chorobotwórczość i  wywoływać infekcje skóry lub błon śluzowych. Każde wykrycie drobnoustrojów na testach kosmetyków musi zostać odnotowane w raporcie z badań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dokument ten dotyczący określenia  procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych jasno określa, że „w 0,1 g lub 0,1 ml próbki kosmetyku nie mogą być obecne następujące drobnoustroje:

– Pseudomonas aeruginosa

– Staphylococcus aureus

– Candida albicans”.

Wszystkie badania kosmetyków w Warszawie pod kątem czystości mikrobiologicznej mają ważne znaczenie, gdyż to ich skuteczność i pomyślne przejście decyduje o tym, czy produkt zostanie dopuszczony do sprzedaży. Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków stawiane powinno być na pierwszym miejscu. Z tego powodu pakiet badań mikrobiologicznych jest wymogiem dla każdego producenta kosmetyków. W większości przypadków producenci zlecają takie testy laboratorium mikrobiologicznemu lub odpowiednio wyspecjalizowanemu laboratorium badawczemu.